Vårmässa i Göteborg

David och Johan tackar våra besökare under vårmässan i Göteborg.