Lotus Furniture ska genom ett miljömedvetet ledarskap och ett individuellt ansvarstagande göra vår miljöpåverkan så liten som möjligt.

Detta genom att:

  • Integrera miljöarbetet i verksamheten och genom ständiga förbättringar minska negativ miljöpåverkan.
  • Sträva efter att transporter sker på ett för miljön så gynnsamt sätt som möjligt.
  • Följa gällande lagar, förordningar och bestämmelser.
  • Se över hushållningen av resurser genom att återvinna och återanvända i så stor utsträckning som möjligt.
  • Ställa krav på och främst välja de leverantörer som levererar produkter och tjänster i samstämmighet med vår miljöpolicy.

Länk till dokument för Miljöpolicy